Reguli complex

REGULAMENTUL OBLIGATORIU PE DURATA ŞEDERII ÎN INCINTA COMPLEXULUI TURISTIC „CLUB VILA BRAN

REGULI GENERALE

- Preambul –

Dragi prieteni,

Dorim să vă oferim o experiență de neuitat la Club Vila Bran, de aceea am stabilit o serie de principii și reguli pe care vă rugăm, în mod respectuos, să le respectați pe parcursul sejurului și în timpul utilizării facilităților complexului.

Regulamentul obligatoriu pe durata șederii în incinta complexului turistic, Club Vila Bran, denumit în continuare Regulament, este stabilit pentru derularea în condiții optime a activităților în aer liber, pentru ocrotirea sănătății clienților și pentru confortul acestora pe tot timpul şederii în complex.

Cunoașterea și însușirea conţinutului Regulamentului este obligatorie pentru toți turiștii cazați și necazați care folosesc camerele, baza de agrement sau participă la activitățile organizate de către Club Vila Bran. Odată cu accesul în zonele de agrement clientul este de acord că a luat la cunoștință de prevederile prezentului Regulament. Clientul este singurul și direct responsabil pentru toate prejudicile cauzate (sieşi, complexului, clienților sau altor persoane) în cazul în care nu respectă prevederile Regulamentului.

Complexul turistic „Club Vila Bran” este un spațiu privat ”agro-turistic” care îmbină plăcerea de a fi în mijlocul naturii cu beneficiile unui trai modern. Zona complexului trebuie tratată ca un spațiu în natură. În acest sens clienții iau la cunoștință că pe traseele și în spațiile din incintă se regăsesc condiții similare celor din natură.

La amenajarea spaţiilor precum şi în scop decorativ sunt folosite materiale naturale cum sunt lemnul şi piatra acestea având un aspect rustic, finisarea acestora fiind una minimă, apropiată de aspectul acestor materiale în natură.

În timpul și după precipitații, anumite porțiuni de drumuri, alei, scări, pot deveni alunecoase, de asemenea va rugăm să acordați mare atenție țurțurilor și zăpezii, care pot cădea de pe acoperiș.

Club Vila Bran nu se va face răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate persoanelor/lucrurilor ca urmare a nerespectării prezentului regulament, fiecare participant fiind dator să facă fiecare și totalitatea demersurilor necesare preîntâmpinării unor pagube survenite din motive naturale (precipitatii, gheață, topirea zăpezii, etc.).

Pot fi întâlnite diverse specii de mamifere, păsări și insecte (inclusiv albine) sau reptile, toate acestea comportându-se similar ca în orice alt mediu natural. Orice interacțiune cu fauna existentă în complexul turistic se va face strict pe riscul clientului.

Pentru menținerea acestui spațiu primitor pentru toți oaspeții, vă rugăm sa luați în considerare că:

 • este interzisă ruperea florilor și a arbuștilor în incinta Club Vila Bran.
 • este interzisă escaladarea structurilor metalice sau din lemn, a balustrăzilor, balcoanelor, gardurilor, decorațiunilor din cadrul complexului.
 • este interzisă deterioararea bunurilor din complex, zgâriere, scriere, vopsire, murdărire cu orice substanță, demontarea, ruperea, distrugerea echipamentelor, decorațiunilor, mobilierului, aparaturii, instalațiilor igienico-sanitare.
 • este obligatorie păstrarea curățeniei în complex. Se permite aruncarea gunoaielor, rezidurilor menajere, ambalajelor de orice natură, mucuri de țigară, coji de semințe, deșeuri doar în locurile special amenajate.

Club Vila Bran a implementat o staţie de încărcare pentru autoturisme electrice. Acest serviciu este destinat exclusiv oaspeților noștri contra-cost, descărcând aplicația și achitând cu cardul de credit/debit. Considerăm că prin acest mod, ne exprimăm sprijinul nostru pentru dezvoltarea durabilă a zonei.

Protecția în caz de incendiu

În caz de incendiu se au în vedere următoarele reguli:

– în cazul izbucnirii unui incendiu în vile, părăsiţi imediat clădirea urmând instrucţiunile din planul de evacuare afișat sau ale personalului de serviciu.

– dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie

– nu vă întoarceţi pentru a vă lua bunuri personale.

– utilizaţi pentru evacuare doar scările de evacuare.

– în situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine călduroase.

Protecția în caz de cutremur

Pentru protecţia în timpul producerii unui cutremur puternic se vor lua următoarele măsuri:

– se va păstra calmul, nu se va intra în panică şi se vor liniști ceilalţi membri ai familiei (copii, soț, părinți) sau oaspeți impacientați;

– se vor preveni tendinţele de a părăsi camera: puteți fi surprinşi de faza puternică a mişcării seismice în holuri, scări, etc.

– dacă sunteti în interiorul unei camere, hol sau restaurant – rămâneti acolo, departe de ferestre care se pot sparge, se va sta înspre centrul camerei (clădirii), lângă un perete. Protejarea se face sub o grindă, toc de uşă solidă, birou, masă sau bancă din camera, hol sau sala, suficient de rezistente spre a va feri de căderea unor lămpi, obiecte mobile suprapuse, tencuieli ornamentale, etc.

– pentru evacuare, după terminarea mişcării seismice, se vor urma instrucțiunile personalului de serviciu sau ale salvatorilor. Folosiți marcaje verbale (ex. strigăte) sau vizuale (ex. fluturați o pânză albă la geam) pentru a vă face cunoscută prezența în vederea evacuării.

Rezervări și plăți

Toți turiștii sunt bineveniți la Club Vila Bran! Vă rugăm să luați în considerare următoarele aspecte valabile pentru rezervări și cazări:

Numărul minim de nopți pentru weekend, este de 2 nopți (vineri și sâmbătă), excepție fac perioadele cu condiții de sejur minim obligatoriu, de mai multe nopți (1 mai, Rusalii, 1 iunie, etc).

În perioada de sezon, 16.06 – 02.09, rezervările se fac pentru minim 5 nopți de cazare. Rezervările confirmate telefonic/ sau în scris nu pot fi modificate sau/și anulate în nici un fel, iar

toate sumele de bani achitate în condițiile de mai sus nu sunt rambursabile în cazul în care turistul anulează rezervarea, indiferent de motive. Acestea vor fi considerate plăți valabil efectuate și vor reținute de către Prestator cu titlu de „plată în schimbul renunțării”.

În cameră și apartamente se pot caza maxim 2 adulți cu 1 sau maxim 2 copii, în funcție de vârste si tipul de camera/apartament.

Pentru plata serviciilor Club Vila Bran, sunt acceptate cărţile de credit/debit (Visa, Mastercard, Maestro), plată numerar (RON) sau transferul bancar.În afara contractelor explicit cu alte condiții încheiate, vă informăm că plata sau preautorizarea cardului se face integral în momentul cazării (check-in-ului).

Pentru garantarea rezervării se achită un avans de 50% din totalul rezervării (în 5 zile lucrătoare de la rezervare, dar cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea sosirii la cazare), acesta poate fi achitat conform facturii proforme. Viramentele se achită cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea sosirii la cazare, în caz contrar se achită integral la check-in prin numerar/ card/tichete de vacanță. În cazul în care viramentul a fost efectuat în mai puțin de două zile lucrătoare, se achită integral sejurul la check-in, urmând să se returneze suma virată în momentul în care aceasta se regăsește în extrasele bancare.

Sumele achitate (în avans și la cazare) se consideră garanții pentru rezervare și/sau plăți în schimbul dezicerii unilaterale și nu sunt rambursabile/ returnabile/ reportabile, în caz de anulare sau scurtare sejur. De asemenea, dacă din motive imputabile Beneficiarului (ca intervenire a unor evenimente neprevăzute, care îl determină pe acesta să părăsească complexul sau dacă a intervenit rezilierea din partea Prestatorului a contractului de servicii turistice din motive ce țin de conduita turistului sau a membrilor familiei lui/ celor cu care acesta este cazat) sejurul acestuia se termină anticipat, plățile efectuate de către acesta nu vor fi restituite sau reportate pentru o altă perioadă.

Pentru sumele care se achită în cadrul complexului (cash sau card), vă informăm faptul că începând cu data de 16.05.2023 emiterea facturilor fiscale se va efectua doar pentru bonurile fiscale emise în aceeasi zi, conform art 2 din HG 479/2003, modificat de art 1 pct.1 din HG 355/2023. Astfel pentru consumatiile avute la restaurant, se pot emite facturi zilnice, pentru bonurile adunate de peste zi.

Cazarea

În ceea ce privește cazarea, Oaspeţii au luat la cunoștință următoarele reguli și se obligă să le respecte:

Cazarea se face începând cu ora 16.00

Eliberarea se face până la ora 11.00

Pentru a fi recunoscuți ca turiști cazați în cadrul Club Vila Bran și a putea astfel beneficia de baza de agrement, la check-in, veți primi o brățară pe care este obligatoriu să o purtați la mana. Este strict interzisă predarea/împrumutarea brățărilor către alte persoane care nu sunt cazate în cadrul complexului, Club Vila Bran.

Turistul răspunde de păstrarea în bune condiții a camerelor contractate, a spațiilor comune și a bunurilor conținute de acestea și va plăti prestatorului orice daune cauzate.

Vă rugăm să ascultaţi indicaţiile recepţionerei. Aceasta vă va explica traseul pe care trebuie să îl urmaţi în situaţiile de urgenţă precum şi modul în care se va face evacuarea în asemenea situaţii.

Orice reclamație a beneficiarului referitoare la servicii, se va face pe loc și în scris și va fi soluționată de prestator în maximum 24 ore. Orice alte reclamații nu vor fi luate în considerare.

Club Vila Bran nu răspunde de bunurile sau valorile turiștilor care nu au fost predate la recepție contra chitanță. Recomandăm folosirea seifurilor disponibile în camere și la recepție pentru depozitarea obiectelor de valoare. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta, Club Vila Bran.

Tarifele de cazare nu includ facilitățile bazei de agrement și momentele de divertisment (concerte, recitaluri, piese de teatru, jocuri, concursuri, etc). Acestea sunt oferite gratuit în măsura posibilității și disponibilității și cu respectarea condițiilor și regulilor Club Vila Bran și diferențiate ca și acces, în funcție de pachetul ales (cazare/cazare cu masa). Nu ne facem răspunzători pentru neseriozitatea artiștilor/trupelor, în caz de anulare/întârziere.

Serviciul de Room service, este disponibil la cerere, în intervalul 09:30 - 20:30, de luni până duminică.

Club Vila Bran nu se face răspunzător de eventualele efecte ale unor calamități naturale,

înzăpeziri sau diverse lucrări care ar putea cauza blocarea traficului rutier, alimentarea cu apă, gaz sau energie electrică.

Comportamentul decent este obligatoriu. Orice comportament deranjant, jignitor, violent sau amenințător al Beneficiarului poate duce la întreruperea sejurului; Club Vila Bran fiind îndrepățit să rezilieze de îndată și fără cotraprestație contractul de prestări servicii încheiat cu cel care se face răspunzător, această reziliere implicând și eliberarea spațiului de cazare de către Beneficiar și însoțitorii acestuia.

Selectarea clientelei de către Club Vila Bran se va face în condiții de legalitate, siguranță și pentru ca fiecare oaspete să beneficieze întru-totul de serviciile turistice contractate. Astfel, prestatorul este în drept să refuze orice client care pune în pericol buna desfășurare a serviciilor pe care acesta le oferă prin comportament indezirabil, obscen, agresiv (fizic sau verbal), exhibiționist și alte asemenea, care creează disconfort pentru alți oaspeți sau pentru angajații/colaboratorii Club Vila Bran. De asemenea, în situația în care clientul este rău platnic acestuia i se va putea interzice serviciul turistic și de alimentație publică pe care Prestatorul îl oferă.

În spațiile publice ale complexului (restaurant, piscină, sala de jocuri, terase, etc) nu este permis accesul cu animale de companie. În situația în care oaspeților le-a fost permis accesul cu animale de companie în cameră (dacă le-a fost dat acceptul Prestatorului în prealabil, în scris- anterior sosirii la cazare!!), aceștia se obligă să despăgubească Club Vila Bran pentru fiecare pagubă produsă de către animalul proprietate personală, inclusiv de daunele provocate de către animale prin îndeplinirea nevoilor fiziologice ale acestora (pătarea cu urină, etc). De asemenea, sunt obligați să aibă asupra lor pungute de depozitare ale excrementelor și să curețe fiecare și totalitatea locurilor în care animalele lor de companie au trecut, în caz contrar, Club Vila Bran putând rezilia de îndată contractul de servicii turistice încheiat cu Beneficiarul.

Fumatul sau vapatul (fumatul țigărilor electronice) este strict interzis în încăperile interioare ale complexului (camere, sala de jocuri, piscină, restaurant, etc.) Vă informăm că în fiecare camera/restaurant există senzori de detecție care detectează fumul de ţigară şi declanşează alarma de incendiu. Club Vila Bran dispune doar de camere pentru nefumători.

Club Vila Bran nu percepe taxă pentru internet și nu își asumă răspunderea pentru eventualele defecțiuni sau lipsa semnalului cauzate de furnizorul de internet sau suprasolicitării acestuia de către turiști. În acest sens, utilizarea internetului se va face gratuit și fără ca utilizatorul să fie îndreptățit să pretindă o conexiune permanentă la internet, o anumită viteză a internetului, reclamațiile cu privire la acest aspect fiind considerate neîntemeiate.

Pentru a nu intra în cameră personalul Club Vila Bran în timpul sejurului, puteți folosi următoarea signalistică: “NU DERANJAȚI!” (disponibile în camere) – nu se va intra în cameră, decât cu permisiunea dumneavoastră, pentru verificarea utilităților și a curățeniei, în intervalul orar 8:00 – 18:00, la ora stabilită de dumneavoastră și comunicată la recepția complexului;

Lenjeria de pat, prosoapele se pot schimba la cererea clientului. Pentru a ne semnaliza dorința dumneavoastră de a schimba obiectele de lenjerie și prosoapele, vă rugam să le lăsați pe jos sau în cadă.

Gesturile în public alături de partenerul/-a Dvs. să fie în limita bunului simţ, mai ales în prezenţa minorilor;

Turiștii se obligă să respecte:

– să nu folosească prosoapele sau lenjeria pentru: demachiat, curăţat încălţămintea, geamantanele, pardoseala etc. Prosoapele se vor folosi pentru uz corporal. Dacă vor fi identificate prosoape sau lenjerie deteriorate de utilizarea necorespunzătoare a turistului, acestea se vor imputa ca

daună şi se vor achita de către turistul răspunzător. În caz contrar, Club Vila Bran îşi rezervă dreptul de a anula rezervarea camerei turistului şi de a face evacuarea acestuia fără restituirea contravalorii serviciilor achitate.

– să anunţe persoanele care vin în vizită nefiind cazate în Club Vila Bran; intrarea acestora în complex se va face doar în urma legitimării şi înregistrării la recepţia complexului;

– să nu lase copiii nesupravegheaţi (pentru orice perioadă de timp: secunde, minute, etc) în niciunul dintre spaţiile complexului; orice accident produs ca urmare a nesupravegherii copiilor în incinta Club Vila Bran, nu este responsabilitatea noastră ci a persoanelor care însoţesc copiii şi sunt însărcinate de supravegherea permanentă a acestora. În cadrul complexului nu exista serviciu de baby-sitting; responsabilitatea pentru copii revine în întregime adulților însoțitori. În cazul în care minorii au un comportament inadecvat şi deranjează clienţii, Club Vila Bran îşi rezervă dreptul de a le interzice accesul în spațiile publice ale complexului. Părinții, tutorii sau însoţitorii sunt responsabili pentru acţiunile minorilor în condițiile legii şi se obligă să aibă grijă de ei, respectiv să se comporte civilizat şi nu deranjeaze alţi oaspeţi ai complexului, în caz contrar fiind direct trași la răspundere pentru prejudiciile cauzate de către minorii aflați sub supravegherea și controlul lor.

– să anunţe cât de repede posibil orice defecţiune a aparatelor, instalaţiilor sau alte

neconformităţi tehnice/mobilier din dotarea complexului și să nu le folosească până la remedierea defecțiunilor;

-orice accident produs ca urmare a utilizării necorespunzătoare a obiectelor din dotare sau a utilizarii facilităţilor complexului fără respectarea normelor de Securitate corespunzătoare acestora nu este responsabilitatea Club Vila Bran, ci a fiecărui turist în parte, răspunderea complexului neputând fi astfel angajată

- nu este permis a se aduce în complex mâncare sau băuturi din afara acestuia; sunt interzise: prepararea alimentelor şi consumul acestora în camera. De asemenea, turiștilor le este interzis să aducă torturi/prajituri procurate din surse proprii (chiar și certificate) pentru a fi consumate.

- este interzis accesul cu consumatori electrici: cuptor cu microunde, reşouri, radiatoare, fierbătoare etc. în complex.

- după folosire și înainte de a ieși din cameră, scoateți încarcătoarele aparatelor electrice/electronice (laptop, telefon mobil, cameră foto etc.) din prize.

- se interzice accesul oaspeților în bucătaria, barul, precum şi folosirea aparaturii (calculatorul, aparatura de sonorizare, etc.) Club Vila Bran fără acordul Conducerii complexului;

- se interzice cu desăvârşire introducerea în complex de armament, arme albe sau substanţe lacrimogene. Conform legislaţiei române, consumul sau comercializarea de substanţe halucinogene sau psihotrope este interzis şi se pedepseşte;

- de asemenea turistilor le este complet interzisă folosirea de petarde, artificii, substanțe inflamabile de natură să pună în pericol viața și sănătatea celor din jur, în caz contrar fiind ținuți să

răspundă pentru fiecare și totalitatea prejudiciilor cauzate. În complexul Club Vila Bran este interzisă

utilizarea boxelor portabile, turiștii fiind obligați să respecte liniștea și intimitatea celorlate persoane cazate în complex.

 • nu aruncaţi în toaletă obiecte care ar putea conduce la avarierea staţiei de colectare a rezidurilor;
 • gunoiul şi resturile menajere se vor depozita în coşurile de gunoi amplasate pe raza complexului;

– nu este permis a se aduce în complex obiecte/bunuri care emit un miros persistent şi deranjant;

 • vă rugăm să contactaţi de urgenţă recepţia, imediat ce aţi pierdut cheia de acces în cameră. Pentru a se elibera duplicatul este necesară identificarea dvs. cu un document de identitate și achitarea contravalorii schimbării butucului ușii.

Club Vila Bran nu practică un cod vestimentar special, dar recomandăm decență și respect atât față de ceilalți oaspeți, cât și față de personal. Nu vor fi acceptate în restaurant, recepție și la activitatile Club Vila Bran, persoanele îmbrăcate în halat, costum de baie, maiou, șort și încălțate cu șlapi. Accesul în zona piscinelor este permis doar în costum de baie, șlapi curați, prosop/ halat, cască.

Pe drumurile din interiorul complexului accesul cu ATV-uri este strict interzis. Club Vila Bran nu dispune de pârtii de săniuș/ski. Practicarea acestui sport / acestei activități în cadrul complexului este strict interzis/ă!

Este strict interzisă utilizarea dronei în cadrul complexului Club Vila Bran!

Se interzice traversarea/utilizarea ca și patinoar, a lacurilor/piscinei înghețate!

Nu este permis alergatul sau practicarea oricărui sport în receptie sau în restaurant.

Club Vila Bran, are dreptul de a limita accesul în Valea cu Povești/ sala de jocuri/ piscine în sensul în care va refuza accesul turiștilor atunci când numărul total de participanți permis de lege în același loc și în același timp este depășit. De asemenea, accesul turiștilor la activitățile anterior

enunțate poate fi refuzat în situații de forță majoră sau în cazul ivirii unor evenimente care fac imposibilă desfășurarea activităților în conditii de siguranță.

Spaţiul de parcare şi autoturismele

Club Vila Bran pune la dispoziția oaspeţilor săi, peste 200 de locuri de parcare – în limita disponibilității. Locurile de parcare nu pot fi rezervate nici în prelabil nici ulterior sosirii clientului, fiecare client va parca pe locul de parcare găsit disponibil indiferent de locul în care este cazat (în situația în care beneficiază de servicii de cazare, masă sau agrement).

Deşi luăm toate măsurile de precauţie, nu ne asumăm responsabilitatea în caz de furt sau de daune asupra autoturismelor parcate pe suprafaţa proprietăţii noastre, proprietarul fiind unicul responsabil în situația în care autoturismul său a suferit o asemenea pagubă. Pentru aceste motive, recomandăm, pentru evitarea acestor neplăceri, să nu fie lăsate obiecte de valoare în interiorul autoturismelor. Administrația Club Vila Bran nu este responsabilă pentru: daunele autovehiculelor, daunele provocate datorită nerespectării distanței între mașini, prejudiciu cauzat de alți utilizatori sau furt întâmplat în parcare, pentru blocajele apărute datorită aglomerației sau a înzăpezirilor.

Parcarea autovehiculelor se va face utilizând căile de acces, cu respectarea restricțiilor de viteză sau de altă natură existente (indicatoare sau persoane care gestionează circulația autovehiculelor și parcarea acestora în interiorul complexului), iar conducătorii auto vor evita să prejudicieze în vreun fel dreptul celorlalte persoane de le utiliza în mod liber prin blocarea căilor de acces sau a intrărilor în locurile de parcare. Conducătorul auto este obligat să:

 • respecte marcajele existente și semnele de circulație instalate;
 • să nu lase în mașină minori nesupravegheați, animale, substanțe inflamabile sau obiecte periculoase;
 • să nu blocheze hidranții și nici ieșirile de urgență sau accesul la spațiile tehnice;
 • să lase la Recepție numărul de înmatriculare al autoturismului pe care aceștia îl vor parca în interirorul complexului pe durata șederii (acesta va fi solicitat respectând principiile prelucării datelor cu caracter personal, în scop legitim, ca o condiție esențială încheierii contractului de prestări servicii).

Restaurant – Stână

Restaurantul – Stână, este situat pe partea de sus a complexului de unde aveți o panoramă frumoasă, programul acestuia este de la 8.00, ora de deschidere, ultima comandă la bucătărie se poate face până la ora 21.00, iar restaurantul se închide la ora 22.00. Puteți invita pe oricine să servească masa cu dumneavoastră(dacă există disponibilitate în restaurant), însă este obligatoriu ca fiecare persoană invitată să achite contravaloarea mesei a-la-carte, să respecte normele de comportament și să aibă o ținută decentă.

Pentru turiștii care au optat pentru pachetul de cazare cu masă, aceștia vor avea masa rezervată în interiorul restaurantului.

Participarea la concerte, se face pe propria răspundere, participantii declarând, prin prezență, că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efectele speciale sonore, vizuale şi audio reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la concerte.

Vă rugăm să luați în considerare următoarele aspecte pe care trebuie să le respectați dacă doriți să serviți masa în cadrul restaurantului:

Este strict interzisa achiziționarea/consumul de băuturi alcoolice de către minori! De asemenea, este interzisă staționarea clienților fără consimtământul conducerii în spațiul destinat DJ-ului, scene, spații tehnice! Vă rugăm să aveți în vedere că, pentru respectarea unui playlist creat de dj și pentru bunul mers al petrecerii, nu se pun melodii la cerere!

În cadrul restaurantului sunt interzise aducerea și consumarea mâncărurilor și a băuturilor din exteriorul acestuia. De asemenea, turiștilor le este interzis să aducă torturi/prajituri procurate din surse proprii (chiar și certificate) pentru a fi consumate.

Restaurantul își rezervă dreptul de a nu mai servi persoanele care sunt în stare de ebrietate sau care deja au consumat băuturi alcoolice în cantități mai mari și devin recalcitrante.

Fumatul tradițional şi ţigara electronică nu sunt permise în incinta restaurantului, conform legislaţiei aplicabile în vigoare (Legea 349/2002 modificată şi completată prin Legea 15/2016). Club Vila Bran are amenajate spaţii pentru fumători în aer liber.

Baza de agrement și activități

Complexul turistic ”Club Vila Bran” este un spațiu privat , turiștii din afara complexului nu au acces la baza de agrement, aceasta fiind exclusiv pentru turiștii cazați, pe baza brățarii pe care o primesc de la recepție în momentul cazării, aceștia vor avea acces la baza de agrement și activități în funcție de pachetul ales (cazare sau cazare cu masă).

În acest sens, participarea la activitățile desfășurate în cadrul complexului necestita obligatoriu înscriere prealabilă la echipa de animatie, cu respectarea intervalului de timp alocat înscrierii recomandat de personalul de la recepție. Activitățile din programul de animație se desfășoară în diferite locații (în funcție de vreme/nr participanților etc) din acest motiv, vă rugăm insistent să rețineți aceste informații în momentul înscrierii la activități.

Toate activitățile de agrement din incinta Club Vila Bran: călărie, tir cu arcul, mini golf, tenis, volei, fotbal, locuri de joacă pentru copii, piscine (în cazul în care considerați că apa și calitatea acesteia vă afectează sănătatea vă rugăm, nu folositi piscina) etc., se fac la cererea expresă a turiștilor, aceștia asumându-și orice risc de accidentare, precum și răspunderea în cazul în care accidentează alte persoane. În cazul minorilor, răspunderea aparține părinților sau persoanelor care îi însoțesc. Club Vila Bran, nu se face răspunzător de eventualele probleme apărute în timpul derulării jocurilor/activităților. Accesul la baza de agrement este gratuit și se face în limita disponibilității în funcție de condițiile meteo.

Activităţile speciale, cum ar fi tir cu arcul, tir cu arma de airsoft/paintball, echitaţia, sporturile cu mingea, etc., se pot desfăşura numai în zonele special destinate si amenajate prin folosirea unor echipamente specifice acestora şi numai sub supravegherea angajaţilor instruiţi în acest sens.

Terenurile amenajate pentru desfăşurarea diferitelor activităţi sportive sunt destinate divertismentului şi NU competiţiilor, dimensiunile acestora şi felul în care sunt concepute nerespectând standardele internaţionale în materie. În consecinţă activităţile sportive individuale sau de echipă trebuie desfăşurate moderat, regulile diferitelor jocuri trebuind adaptate condiţiilor existente.

Nu se permite accesul în zonele de agrement a persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante (cu efect halucinogen, psihoactiv etc.) sau a altor substanțe care pot altera percepția, reflexele sau comportamentul.

Accesul în zonele de agrement se va face pe baza brățărilor de diferite culori (în funcție de serviciile contractate) primite de la recepția complexului. În situația în care turistul refuză purtarea brățării, Prestatorul își rezervă dreptul de a nu-i permite acestuia accesul la activitățile la care participarea este gratuită.

Accesul în fiecare zonă de agrement se va face conform programului afișat sau instrucțiunilor angajaților complexului. Clientul poate cere oricând relații despre desfășurarea diverselor programe, despre modalitățile de acces la diverse servicii sau despre orice alte probleme sau neclarități în legătură cu activitățile de cazare sau în aer liber din cadrul complexului. În cazul deteriorării echipamentelor puse la dispoziție, clientul va suporta contravaloarea acestora.

În cazul producerii unui accident sau prejudiciu din culpa clientului sau din cauza folosirii echipamentelor în mod necorespunzător sau prin nesocotirea prezentului regulament sau a regulilor afișate la locul activității, clientul va răspunde și se obligă să acopere prejudiciul astfel creat persoanelor/lucrurilor.

În cazuri excepţionale sau din motive tehnice, Complexul Club Vila Bran poate întrerupe

activitățile de agrement, parţial sau în totalitate fără a fi obligată la vreo despăgubire către Beneficiari.

În cazuri excepţionale - defecţiuni tehnice, lipsă de apă, etc., conducerea complexului poate schimba programul diverselor activități de agrement fără înștiințarea prealabilă a clienților și fără să fie obligată la despăgubiri.

În cazul unor evenimente neprevăzute (întreruperea curentului electric), clienții trebuie să aștepte indicațiile angajaților complexului în cazul în care nu se pot deplasa în siguranță către o zonă luminată (generatoare, lumini de urgență, focuri etc.).

Pentru închirierea temporară a echipamentului sportiv (minge, racheta etc.) clientul trebuie să lase cheia de la camera sau 50 lei drept garanție până la returnarea echipamentelor.

Regulament zone agrement

Sunt zone de agrement, toate spaţiile de joacă și de recreere aflate în aer liber sau în interior precum şi terenurile destinate desfăşurării tuturor activităţilor sportive precum şi facilităţile pentru tir cu arcul, echitaţie, tir cu arma de airsoft/ paintball.

Terenurile din incinta complexului, permit practicarea mai multor sporturi, prin înlocuirea accesoriilor. Activităţile sportive trebuie desfăşurate în siguranţă în condiţiile oferite, prin luarea în considerare a faptului că terenurile nu sunt concepute pentru competiţii sportive profesioniste.

Clientul va lua la cunoştinţă despre starea terenului înainte de a începe jocul. Dacă va

considera că starea terenului este neadecvată ori nemultumitoare, va înştiinţa angajaţii complexului iar

jocul va fi suspendat.

Este interzisă ”agăţarea” jucătorilor de diverse obiecte (poarta de fotbal, panoul de baschet, fileu de tenis etc).

Este interzisă folosirea de obiecte (exceptând echipamentele de joc) pentru atingerea scopului jocului (folosirea scaunelor pentru a marca coş, sprijinirea în garduri etc). Este interzisă aruncarea cu echipamentul (minge, rachetă) în alte locuri decât spre poarta (coşul) de joc. Este interzisă aruncarea mingii în scopul de a lovi sau de a atenţiona o persoană. Mingea va fi utilizată și respectiv lovită doar în vederea scopului jocului si doar în modalitatea acceptată de joc. Adică mingile de volei, baschet etc., nu vor fi lovite cu picioarele, nu se va juca baschet cu mingea de fotbal etc.

Recipientele şi obiectele care nu fac parte din echipamentul de joc (sticle cu apă, prosoape) se vor păstra în afara suprafeţei de joc astfel încât să nu afecteze siguranţa jocului. Se va folosi un limbaj adecvat și decent în timpul jocului, cu evitarea expresiilor jignitoare și a limbajului obscen, pentru a nu crea un disconfort celorlalţi clienţi.

Este interzisă înlocuirea şi mutarea accesoriilor de către clienţii complexului (panouri de

baschet, porţi de fotbal, fileu de tenis). Este interzisă intrarea prin alunecare, plonjare, loviturile din

săritură, precum şi contactul fizic între jucători. În jocurile de echipă este interzisă actiunea jocului

dincolo de limitele marcate ale terenului, datorită riscului de accidentare în contact cu gardurile ce

împrejmuiesc terenurile.

Reguli privind desfășurarea activităților de tir cu arcul, arma de paintball și arma de airsoft Activităţile descrise în prezentul capitol, prezintă un nivel ridicat al riscului de accidentare.

Aceste activităţi sunt dirijate numai de către personalul pregătit în acest scop şi se pot desfăşura numai sub stricta îndrumare a acestora şi cu echipamentele aparţinând complexului. Echipamentul trebuie să fie corespunzător activităţii desfăşurate.

Tirul cu arcul presupune o condiţie fizică medie, suficientă pentru a da posibilitatea persoanei să ţină arcul în poziţia corectă de tragere precum şi pentru a arma şi capacitatea psihică de a sincroniza toate aceste acţiuni.

Lansarea săgeţii se face numai din locul prevăzut special pentru tragere, participanţii neputând mări sau micşora distanţa de tragere. În locul de tragere este interzisă pătrunderea clientului fără a fi însoțit de un angajat al complexului, care supraveghează această activitate.

În cazul în care clientul constată că echipamentul nu este complet funcţional (ex. lipseşte o pană a săgeţii), va renunţa la tragere şi va anunţa de îndată instructorul. Tirul cu arcul POATE cauza leziuni în cazul folosirii necorespunzătoare a echipamentului sau în lipsa protecţiei pentru antebraţ. Eliberarea săgeţii se va face NUMAI după acordarea permisiunii de către instructor.

ATENŢIE. Arcul nu este o jucărie şi poate răni grav alte persoane.

Este interzisă îndreptarea arcului cu săgeată în altă direcţie decât cea a ţintei; Cu atât mai putin arcul armat NU VA FI ÎNDREPTAT NICIOADATĂ spre un om sau o fiinţă vie.

Este interzisă recuperarea săgeţilor din ţintă sau din jurul acesteia de către clienţii complexului, aceasta se face doar de angajații Club Vila Bran.

Este interzisă utilizarea arcurilor sau săgeţilor care nu aparţin complexului.

În cazul în care constataţi că nu aveţi forţa fizică necesară manipulării în siguranţă a arcului anunţaţi de îndată instructorul.

Tirul cu arma de paintball/airsoft nu necesită calităţi fizice deosebite fiind suficientă respectarea regulilor impuse de către personalul instruit al complexului.

Este interzisă îndreptarea armei de paintball/airsoft în altă direcţie decât cea a ţintei. Tragerea cu arma de paintball/airsoft se face numai la ţintă; NU SE ADMIT ”glume” cu arma de paintball/airsoft.

Participanţii sunt obligaţi să tragă din locul special amenajat nefiind permisă modificarea poziţiei sau a distanţei de tragere. Este interzisă atingerea trăgaciului înainte de fixarea ţintei.

Este interzisă orice intervenţie asupra armei de tir precum şi încercarea de deblocare a armei în cazul în care se blochează.

Apropierea de ţintă se poate face doar cu acordul instructorului. Nu se vor folosi alte topuri de muniţii decât cele oferite de instructor. Nu se vor introduce si nu se va încerca introducerea altor proiectile sau obiecte pe ţeava armei. Nu se va îndrepta arma spre propria persoană sau spre o altă persoană, nici chiar atunci când clientul consideră că este descărcată. NICI MĂCAR PENTRU EFECTUAREA DE FOTOGRAFII!!!

Înainte de desfăşurarea activităţilor de tir cu arcul, tir cu arma de airsoft/paintball este obligatorie însuşirea normelor de bază privind utilizarea în siguranţă a fiecărui dispozitiv folosit:

Este interzisă montarea altor ţinte decât cele aparţinând complexului.

În cazul accidentării anunţaţi de îndată instructorul.

Regulamentul participării la focul de tabără

În incinta complexului, focurile de tabără, celelalte focuri precum şi focurile de artificii în aer liber pot fi efectuate numai de către personalul complexului. Prealabil oricărui eveniment dintre cele descrise sunt efectuate demersuri pentru prevenirea scăpării de sub control a incendiilor prin mobilizarea dispozitivelor destinate stingerii incendiilor în zona focului.

Pentru siguranța dvs și a celor din jurul dvs vă rugam sa țineți cont de:

-petardele şi pocnitorile sunt interzise în incinta complexului.

-este interzisă apropierea de foc la o distanţă mai mică de 5 m.

-este recomandat ca în jurul focului să nu purtaţi haine care se pot aprinde uşor (ex: haine de blană, sintetice etc). Focul de tabără produce scântei care se pot deplasa câţiva metri prin aer, şi pot aprinde diverse obiecte.

NU ALERGAŢI! în jurul focului! NU SĂRIȚI PESTE FOC! NU CĂLCAȚI pe foc sau jar!

-este interzisă adăugarea de lemne în vederea întreţinerii focului de către clienţii

complexului.

-este interzisă atât aprinderea cât şi stingerea focului de către clienţii complexului.

-este interzisă aruncarea în foc a lemnelor, hârtiei, peturilor sau oricăror alte substanţe inflamabile.

-este interzisă aruncarea în foc a oricărui obiect sub presiune. (butelii, spray-uri etc).

-este interzisă ”prepararea”, ”încălzirea” mâncărurilor sau băuturilor la focul de tabără.

-este interzisă lansarea lampioanelor în incinta complexului.

Regulamnet utilizare piscină și jacuzzi

Este obligatorie respectarea prevederilor generale de folosire a resurselor de agrement, a pictogramelor și atenționărilor afișate la loc vizibil și a indicațiilor date de personalul „Club Vila Bran” care supraveghează piscina.

Vă rugăm să luați la cunoștință următoarele reguli de utilizare a piscinei și zonelor spa:

Este interzis săritul în apă datorită faptului că adâncimea apei pe toată suprafaţa bazinului este de 1,40 m.

Este interzis accesul în piscină a persoanelor cu plagi deschise, dermite, dermatoze sau boli transmisibile - unitatea îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care prezintă afecţiuni ale pielii, în piscină.

Persoanelor care utilizează piscina sau jacuzzi le este interzisă deplasarea la toaletă fără a purta încălţăminte.

Deplasarea pe marginea bazinului se va face de preferință în încălțăminte adecvată (șlapi sau încălțăminte destinată uzului în apă) având în vedere că există pericol de alunecare, este interzisă deplasarea fără șlapi în afara zonelor pavate, urmate de intrarea în bazin.

Înainte de intrarea în bazin, este obligatorie folosirea dușurilor pentru îndepărtarea substanțelor acide de pe corp - provenite din procesul natural de transpirație, a cremelor, fond de ten sau a altor impurităti.

Este interzisă intrarea în bazin a persoanelor îmbrăcate. Accesul în bazine se va face numai în costume de baie (nu se acceptă nud) sau alte echipamente adecvate, prevederea fiind valabilă și pentru copii.

Accesul în și din piscină se va face doar pe scările amenajate în acest scop. Este interzisă blocarea scărilor de la bazine. Acestea vor fi folosite exclusiv pentru intrarea/ieșirea din apă.

Este interzis accesul în piscină a persoanelor care nu știu să înoate, cu excepția cazului în care au echipament omologat ce asigură flotabilitatea.

Accesul minorilor în bazin se va face obligatoriu sub stricta supraveghere a părinților (însoțitorilor). Accesul copiilor sub trei ani este permis doar dacă poartă scutece speciale pentru apă. Se interzice utilizarea bazinelor de către persoane care acuză stări febrile, boli contagioase, răni deschise sau se află în stare de ebrietate sau sub influenţa unor substanţe halucinogene. Se interzice utilizarea bazinelor dacă suprafaţa corpului este unsă cu uleiuri, nămol sau cu alte substanțe solubile în apă.

Se interzice utilizarea săpunului, a gelului de duş sau a oricăror altor substanțe care pot polua apa din bazine.

Se interzice introducerea în preajma bazinelor, a obiectelor fragile, sticle, pahare etc. sau a oricăror alte obiecte care pot provoca accidente sau vătămări corporale.Este interzis accesul animalelor de companie în preajma bazinelor.

Este interzis consumul de alimente sau băuturi în piscină și în jurul acesteia pe o distanță de 1,5 metri, precum și deversarea substanțelor în piscină (indiferent de natura substanțelor).

Se interzice înotul cu gumă de mestecat în gură, consumul de seminţe ,alune în incinta bazinului sau aruncarea acestor produse în apă sau în vecinătatea piscinei.

Este interzis fumatul în apropierea piscinei sau în piscină sau în zone din incinta piscinei neprevăzute cu scrumiere.

Se interzice introducerea în bazin a jucăriilor sau echipamentelor din materiale dure sau a jucăriilor cu radio comandă care pot vătăma persoanele din incintă.

Se interzice săritul, stropitul sau jocul cu mingea în bazine dacă acestea provocă disconfortul altor persoane.

Nu sunt permise alergările şi jocurile imprudente pe marginea bazinului. Se interzice împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului.

Pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice se vor FOLOSI doar TOALETELE!

Discuțiile purtate între clienți se vor face la un nivel decent, pentru a nu deranja restul oaspeţilor.

Nu este permis consumul de băuturi sau mâncare în recipiente de sticlă, porţelan sau alte materiale casante în zona din apropierea piscinei.

Intrarea şi ieşirea din jacuzzi se face numai prin locul anume destinat şi prevăzut ca atare cu trepte şi nu prin lateralul căzii pentru a evita căderea sau alunecarea. Numărul maxim de persoane în jacuzzi este de 6 persoane. Copiii cu vârsta de până în 4 ani au interzis în jacuzzi, iar cei cu vârsta de peste 4 ani doar însoțiți de către un adult.

Diferitele jocuri nepericuloase pot fi practicate în piscină atâta vreme cât restul clienţilor care utilizează piscina nu se declară deranjaţi.

Este interzis accesul la piscine cu prosoapele albe procurate din camera, se utilizează doar prosoapele puse la dispoziție special pentru piscină.

Este strict interzisă blocarea sezlongurilor cu prosop.

Este strict interzisă utilizarea boxelor portabile/telefoanelor mobile și a altor surse proprii de muzică la pisicina interioară sau exterioară.

Regulament pentru utilizarea saunei

Vă rugăm să luați în considerare următoarele reguli de utilizare a saunelor:

Este interzis accesul în saună a persoanelor cu probleme cardiace sau probleme grave de sănătate.

Este interzisă utilizarea saunei în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante. Este recomandat să nu fiţi singura persoană din saună. În cazul apariţiei eventualelor stări de

ameţeală este bine să aveţi pe cine anunţa.

Este interzisă intrarea în saună fără prosop atât din considerente de igiena dumneavoastră cât și a celorlalți turiști, dar şi pentru a evita arsurile cauzate de aşezarea pe banca fierbinte, prosopul se va așeza sub șezut și sub tălpi.

Este interzisă intrarea în interiorul saunei cu şlapii pentru a evita alunecarea. Este interzisă turnarea substantelor de orice tip - apă, alcool, arome, substanţe inflamabile, pe dispozitivul de încălzire al saunei; ATENŢIE! Turnarea acestor substanţe vă poate pune viaţa în pericol.

Este interzisă aruncarea de hârtii, prosoape sau peturi pe dispozitivul de încălzire al saunei, ATENȚIE! Vă poate pune viața în pericol.

Nu este permisă alergarea în zona saunei.

Accesul minorilor sub 14 ani în saună este interzis indiferent dacă sunt sau nu însoţiţi.

Duşurile la intrarea şi ieşirea din saună sunt obligatorii.

Este interzisă staţionarea în zona pietrelor încinse precum şi folosirea saunei în poziţia „în picioare” datorită faptului că este posibilă apariţia stării de leşin care poate cauza căderea.

Este interzisă modificarea temperaturii aerului în interiorul saunei.

Este interzisă consumarea băuturilor în saună

Regulament sala de fitness și ping-pong

Accesul la sala de fitness și ping pong, se face DOAR cu echipament adecvat (trening sau sort si tricou) si numai cu pantofi sport de schimb, curati pe talpa. Este strict interzis accesul în costum de baie. Copiii cu vârsta de până în 16 ani, nu au acces în sala de fitness, cei cu vârsta de peste 16 ani, doar însoțiți de către un adult.

Club Vila Bran nu își asumă răspunderea pentru folosirea necorespunzătoare a aparatelor de forță și a echipamentelor.

Regulament sala de jocuri

În cazul în care este aglomerat, se ține evidența de către persoana desemnată cu supravegherea activităților în sala de jocuri, iar utilizarea echipamentelor se face pe următoarele intervale de timp:

Air-hokey– 15 min
Ping-pong– 30 min
Billiard– 45 min
Darts– 20 min
Foosball /fotbal de masa– 15 min

Dacă unul dintre turiști deteriorează unul dintre echipamente, trebuie să achite contravaloarea.

Minge minigolf– 10 lei
Tac (biliard)– 40 lei
Minge ping-pong– 1 leu
Paleta ping-pong– 40 lei
Săgeată darts– 10 lei
Minge fotbal de masă– 10 lei
Puc air-hockey– 15 lei
Disc frisbee– 20 lei
Baț shuffleboard– 40 lei

Reguli generale de comportament în apropierea cailor

Abordarea cailor se face cu blândeţe şi cu atenţie, vorbind cu aceștia pe un ton moderat.

Clientul va avea un comportament calm și previzibil cunoscând apectul potrivit căruia caii reacționează imprevizibil când sunt confruntați cu situații neprevăzute.

Abordarea cailor se face prin lateralul acestora, niciodată prin spate și nici direct din față. Chiar dacă trebuie să vă apropiaţi de cal din lateral este recomandabil ca anterior să vă perceapă cu ambii ochi, deoarece aceștia funcționează individual.

Nu se hrănesc caii, poneii, măgarii! ATENȚIE! Puteți fi mușcați.

Călăria se desfășoară pe propria răspundere! Indiferent cât este de obişnuit cu oamenii, calul poate avea reacţii imprevizibile, riscul de a suferi o accidentare neputând fi îndepărtat în totalitate. Pagubele cauzate în manejul de echitație precum și asupra echipamentului vor fi plătite de către cei care cauzează paguba. Activitatea de călărie desfăşurată în mod deliberat de către client, presupune asumarea posibilelor riscuri de accidentare, astfel că, fiecare turist este obligat să desfășoare această activitate pe propria răspundere și fără să aibă posibilitatea de a atrage răspunderea Prestatorului pentru eventuale prejudicii. Răspunderea Complexului pentru fapta animalului nu se declanşează dacă fapta animalului a fost determinată de comportamentul Beneficiarului, de nerespectarea indicaților date de personalul complexului sau de alte evenimente care nu puteau fi prevăzute şi nici împiedicate de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Calul este un foarte bun ”judecător” al comportamentului uman și simte starea emotivă a călărețului, astfel că dacă vă speriați din orice motiv, aveți un temperament agresiv și reacționați pe măsură, dacă sunteți o fire agitată sau sunteţi nervos, călăria este contraindicată. Caii simt aceste stări și pot reacționa imprevizibil.

Vă rugăm să luați în considerare următoarele reguli în apropierea cailor:

Clientul trebuie să fie îmbrăcat adecvat activităţii de călărie.

Este interzisă cu desăvârşire lovirea cailor.

Fumatul sau folosirea focului deschis în zona parcului pentru echitație este INTERZIS! Călăria se face doar sub supravegherea unui instructor! Pregătirea cailor la călărie (curăţare,

înşeuare) se face în boxe de către personalul, Club Vila Bran.

Este obligatorie respectarea indicațiilor instructorului de călărie!

Accesul în grajduri fără permisiunea îngrijitorilor este interzis! În incinta grajdului este interzisă gălăgia, alergarea, precum şi orice activitate care poate deranja liniştea cailor.

Este interzisă abordarea cailor în lipsa personalului instruit sau în situaţiile în care personalul desfăşoară activităţi împreună cu alţi clienţi ai complexului.

Este interzisă călăria de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efect sedativ.

Este interzisă calăria de către persoanele care emană un miros puternic de parfum care deranjază calul.

Aşteptaţi atribuirea calului de către instructorul de călărie şi nu insistați să călăriți un anumit

cal!

Cunoștințele noilor clienți și masa corporală vor fi evaluate de către instructorul nostru de călărie, iar calul va fi atribuit în funcţie de aceste cunoştinţe în scopul evitării accidentelor.

Sunt interzise: mâncatul, consumarea dulciurilor, folosirea telefonului mobil și fumatul în timpul călăriei sau în preajma cailor. Este interzisă hrănirea cailor din furajul pregătit.

Este interzis fluieratul, strigatul precum şi încurajarea în mod zgomotos a persoanelor care călăresc pentru evitarea reacțiilor imprevizibile ale calului.

Copiii nu pot călări decât cu acordul și sub supravegherea efectivă a părinților/persoanelor adulte care îi însoțesc.

Este interzisă intrarea în boxele cailor.

Reguli generale de comportament în cardul fermei animalelor și a grajdurilor animalelor

Nu hrăniți animalele.

Nu vă apropiați de animale.

Nu aruncați cu obiecte în animale.

Nu speriați animalele.

Nu intrați cu animale de companie.

Nu fumați în apropierea lor.

Păstrați curățenia și linistea.

Nu treceți bara de protecție.

Este strict interzisă lăsarea porților deschise.

Regulamentul spațiilor de joacă pentru copii

În incinta complexului există mai multe spaţii destinate copiilor, spații aflate atât în aer liber, cât şi în interior. De asemenea există locuri de joacă care nu sunt amenajate pentru copii dar care pot fi folosite şi de către aceştia, cum ar fi terenul de tenis-fotbal. Accesul în locurile de joacă de către copii se face doar sub supravegherea părinților/persoanelor adulte care îi însoțesc.Personalul complexului doar intreține atmosfera și nu își asuma obligația supravegherii copiilor.

Jocurile individuale sau de echipă practicate de către copii trebuie supraveghetate de către părinţi/însoțitorii acestora, personalul complexului neavând autoritatea de a lua măsuri asupra minorilor, de a-i mustra sau pedepsi. În situaţia în care copilul nu va asculta indicaţiile supraveghetorului în sensul că va avea un comportament agresiv faţă de ceilalţi copii sau va efectua acţiuni prin care integritatea fizică sau sănătatea sa ori a celorlalţi copii sunt puse în primejdie, supraveghetorul va putea solicita luarea copilului din spaţiul de joacă de către părintele acestuia sau adultul care îl însoțește. În astfel de situaţii accesul copilului în spaţiile de joacă nu este permis nici chiar sub supravegherea părinţilor/însoțitorilor.

Supravegherea copilului de către părinţi este necesară şi datorită faptului că personalul neavând o legătură afectivă cu copiii, nu poate avea o atitudine fizică fermă cu copilul, nu are dreptul de a imobiliza copilul sau de a-i interzice în mod ferm să desfăşoare o anumită activitate.

Este interzis accesul în spaţiile de joacă cu obiecte personale/jucări sau obiecte

ascuţite/tăioase, arcuri cu săgeţi, pistoale cu proiectil, beţe sau sfori. Nu este permis ca minorul să

aibă asupra sa chibrituri sau brichetă, ori instrumente ascuțite sau care pot deveni periculoase. Este

interzisă aruncarea diferitelor obiecte de către copii în incinta spaţiilor de joacă.

Copiii care nu merg încă la toaletă trebuie în mod obligatoriu să poarte scutece. Accesul copiilor care suferă de boli transmisibile prin aer sau contactul cu diferite obiecte este interzis atât în spaţiile de joacă din interior, cât şi în cele în aer liber.

La intrarea în spaţiul de joacă vă rugăm să vă descălţaţi pentru a menţine un spaţiu curat şi sigur pentru copiii dumneavoastră. Nu este permisă purtarea de încălţăminte în spaţiile de joacă interioare, copiii care intră în zona de joacă urmând a purta șosete, iar încalţămintea rămânând în grija personalului administrativ;

Copiii sub 3 ani au voie doar cu un însoţitor adult în zona de joacă, fiind interzisă lăsarea celor mici în grija altor copii mai mari (sub 18 ani). Copiii sub 3 ani nu au voie în structura modulară sau pe toboganele înalte.

Sunt interzise copiilor chiar însoţiţi de adulţi, căţăratul pe plasa de protecţie sau pe marginea toboganului, urcarea pe tobogane în sens invers şi aruncarea jucăriilor dintr-o zonă în alta.

Este interzisă coborârea pe tobogan cu capul înainte. Este interzisă utilizarea leagănului stând în picioare. Este interzisă părăsirea scaunului leagănului în timpul mișcării acestuia.

Atât părinţii, cât şi copiii, trebuie să aibă un comportament cuviincios în prezenţa celorlalţi copii. Nu este permis accesul cu mâncare, gumă de mestecat sau băuturi în zona de joacă. Copiilor le este interzis să se caţere în copacii din interiorul terenului de joacă sau din afara acestuia, chiar şi în prezenţa părinţilor.

Regulamentul obligatoriu pentru drumeții organizate de „Club Vila Bran”

Regulamentul obligatoriu pentru drumețiile organizate de „Club Vila Bran”, este stabilit pentru derularea în condiții optime a activităților în aer liber, pentru ocrotirea sănătății clienților și pentru confortul acestora pe tot timpul deplasării în natură.

Cunoașterea și însușirea conținutului Regulamentului, disponibil în integralitate atât în recepție cât și în fiecare cameră de cazare, este obligatorie pentru toți clienții care doresc

să participe la aceste drumeții organizate de complexul nostru.

Odată cu permiterea participării la drumeție, clientul este de acord că a luat la cunoștință de prevederile prezentului Regulament. Clientul este singurul și direct responsabil pentru toate prejudiciile cauzate (șieși, familiei și copilului, celorlalți participanți sau altor persoane) în cazul in care nu se respectă prevederile Regulamentului.

În cadrul drumețiilor organizate de Complexul Vila Bran se vor respecta obligatoriu următoarele

reguli:

Fără alcool, consumul de alcool poate să compromită activitatea întregului grup.

Pe toată durata desfășurării drumeției trebuie să aveți un comportament decent(bune moravuri) și să manifestați receptivitate la indicațiile coordonatorilor.

Întreaga responsabilitate asupra faptelor comise în timpul desfășurării drumeției revine autorului/autorilor.

Părăsirea grupului se va face numai cu acordul conducătorilor drumeției.

Programul stabilit de conducătorul practicii, anunțat și reactualizat în timpul aplicației, trebuie respectat întocmai și la timp.

Nu se vor face glume care pot conduce la pericole pentru sănătatea sau viața unei persoane (răniri, înec, căderi în gol, etc) sau care să conducă la perturbarea bunei desfășurări a drumeției.

Fumatul este interzis în timpul deplasărilor. În pauzele de deplasare, fumatul este permis cu condiția amplasării fumătorilor față de grupul de nefumători în așa fel încât vântul să nu provoace fumat pasiv acestora din urmă. Obiectele aprinse (bețe, chibrituri, chiștoace de țigări) se vor stinge și se vor pune în pungile de gunoi personale.

Resturile menajere și alte deșeuri se vor colecta de către participanți în pungi de plastic și vor fi transportate în rucsacii proprii până la primul punct de colectare unde vor fi debarasate în recipiente speciale.

Drumețiile (montane sau în alte forme de relief) se vor desfășura numai în grup. Persoanele care nu pot susține din punct de vedere fizic sau al echipamentului aceste activități vor anunța conducătorul grupului și vor rămâne la locurile de parcare, campare sau cazare.

Se vor respecta marcajele turistice și indicațiile coordonatorilor drumeției, avertizările de locuri periculoase sau prezența unor animale domestice sau sălbatice periculoase (urși, lupi, mistreți, șerpi veninoși, etc.). Orice eveniment nedorit în legătură cu aceste avertizări vor fi aduse de urgență la conoștința conducătorului grupului pentru a se putea lua măsuri în timpul cel mai scurt.

Accesarea unor locuri periculoase se va face numai respectând panourile cu reguli, marcajele și indicatoarele prevăzute în acest sens, iar în anumite situații cu pericol sporit (abrupturi, maluri de râu sau lac, etc.) se va merge cu mare atenție pentru a se evita căderea în gol sau în apă; în anumite situații, pot fi utilizate și elemente suplimentare de siguranță.

Nu se vor provoca deteriorări sau distrugeri a infrastructurii întâlnite în deplasare și nu se vor provoca distrugeri de floră/faună protejată în ariile protejate vizitate.

Pe durata deplasărilor sunt necesare rezerve de apă potabilă și hrană (alimente standard și dulciuri), într-un rucsac de mici dimensiuni, fiecare are grijă de bunurile sale, eventualele pierderi sau dispariții de astfel de obiecte nu sunt de competența coordonatorilor drumeției.

Atenție la:

 • Încălțăminte – bocanci de drumeție impermeabili care se pot purta atât pe ploaie cât și pe ninsoare
 • Îmbrăcăminte – jacheta sau hanorac impermeabile

Pentru cei care doresc să ia copii pe munte trebuie să își ia măsuri de precauție necesare pentru a le oferi siguranță. Fiți întotdeauna cu ochii pe copil și aveți grijă să meargă la distanță de marginea prăpastiei și să se ferească de potecile alunecoase.

Drumețiile în natură implică un risc legat de terenul parcurs, fauna și flora prezente pe traseu.

Participarea la drumeți se face pe responsabilitatea turistului.

Clauze finale

Complexul ” Club Vila Bran”, persoană juridică și prin reprezentanti legali nu îsi asumă răspunderea asupra unor eventuale accidente sau probleme de sănătate cauzate de nerespectarea regulilor din prezentul Regulament: pentru daunele pricinuite sănătăţii şi/sau bunului clientului, în urma acţiunilor unor terţe persoane, pentru agravarea/apariţia unor probleme medicale ale clientului prin folosirea serviciilor Clubului, probleme medicale de care clientul nu avea cunoştinţă la momentul folosirii serviciilor.

Clienţii au luat la cunoștință și de regulile prezentate mai sus și se obligă să le respecte. Orice

accident produs ca urmare a utilizării necorespunzătoare a obiectelor din dotare sau a utilizării

facilităţilor Club Vila Bran fără respectarea normelor de Securitate corespunzătoare acestora, nu este

responsabilitatea noastră.

Considerăm că orice oaspete în momentul accesării oricărui serviciu oferit de către Club Vila Bran (cazare, restaurant, sauna, piscina, evenimente) are posibilitatea reală de a se informa și în

consecință se poate spune că a luat la cunoștință de termenii și condițiile mai sus menționate și le-a acceptat tacit.

În situația în care, pe parcursul sejurului, clienții Complexului Club Vila Bran încalcă prezentul regulament sau manifestă din orice motive un comportament ostil, deranjant pentru ceilalți participanți angrenați în activități, în spațiile comune ale clădirilor unde aceștia sunt cazați și/sau la restaurant prin:

 • Agresivitate fizică sau psihică
 • Limbaj obscen sau ton ridicat
 • Comportament exhibitionist

Complexul, Club Vila Bran, își rezervă dreptul de a înceta de îndată furnizarea servicilui contractat de către turist, putând rezilia unilateral contractul de servicii turistice cu înștiințarea prealabilă a turistului relativ la faptele care impun acest demers. În această situație, contractul se considera reziliat din motive imputabile clientului și acesta este obligat să despăgubească Club Vila Bran pentru prejudiciul suferit. Despăgubirea astfel datorată se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat, iar în situația în care prețul sejurului a fost achitat integral la momentul cazării, sumele plătite nu se vor returna.

Prezentul REGULAMENT este parte integrantă din contractul de prestări servicii turistice, contract care poate avea forma:

Unui contract propriu zis, pentru rezervările care impun încheierea unui astfel de contract

Unei oferte de cazare acceptată în condițiile legii, în cazul unei oferte transmisă pe email/ fax/ notă telefonică- urmată de o confirmare din partea Prestatorului a rezervării în condițiile de mai sus.

A unei fișe de cazare semnată și însușită de către turist- pentru cazările care nu au beneficiat de o rezervare în prealabil

Clientul va lua la cunoștință de prezentul contract cel târziu la sosirea în complex, acestuia aducândui-se la cunoștință odată cu completarea fișei de cazare. Daca Fisa de cazare este semnată de către turist, acesta recunoaște și acceptă termenii și condițiile prezentului regulament, obligându-se să îl respecte pe tot parcursul șederii sale în complex.

Având în vedere că prezentul regulament a fost întocmit pentru siguranța turiștilor și pentru buna desfășurare a serviciilor pe care Club Vila Bran le ofera acestora, în situația în care regulile de mai sus nu sunt respectate, Prestatorul are dreptul așa cum am arătat anterior de a refuza accesul în complex (activități, restaurant) persoanelor care nesocotesc regulile fără alte explicații și avertizări prealabile. De asemenea, încălcarea prezentului regulament reprezintă o încalcare gravă a obligațiilor Beneficiarului, care poate fi sancționată cu rezilierea de îndată a contractului de prestări servicii fără a da dreptul Beneficiarului la rambursarea sumelor achitate până la momentul rezilierii.

Termenii și condițiile pot fi modificate oricând de către Club Vila Bran fără a se face notificări în prealabil, fiind responsabilitatea clientului să solicite o copie a regulamentului actualizat.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim un sejur plăcut la Club Vila Bran!

Conducerea,

Club Vila Bran

This image has an empty alt attribute; its file name is CERTIFICAT-CLASIFICARE-MICUL-CASTEL-RESTAURANT-ANEXA-3.jpg